...приема работника на работу

...приема работника на работу