...приема работника на работу;doc

...приема работника на работу;doc