...Президента РФ №842 от 04 августа 2006г;doc

...Президента РФ №842 от 04 августа 2006г;doc