(на материале текста мемуаров У. Черчилля) с. 128

(на материале текста мемуаров У. Черчилля) с. 128