"Об индексах на 3 квартал 2014г." №55 от 24.06.2014 г.