(на примере глаголов пайсці (бел.) поhи (срб.))

(на примере глаголов пайсці (бел.) поhи (срб.))