(100% уставного капитала) ОАО "Гостиница

(100% уставного капитала) ОАО