...при захвате заложника

...при захвате заложника