...на лествицу до небесна града, Мария же взирала на Господа

...на лествицу до небесна града, Мария же взирала на Господа