...тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру

...тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру