...в литературе сентиментализма. Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»

...в литературе сентиментализма. Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»