...по предмету «ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТ»

...по предмету «ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТ»