...проверок на I полугодие 2012г

...проверок на I полугодие 2012г